Obavještenja za kupce

Obavještenje za korisnike usluga JP „Komunalno Brčko“ – rad za praznik

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce i korisnike usluga da je u utorak 20. jula 2021. godine u Brčko distriktu BiH neradni dan povodom praznika Kurban bajrama. Iz toga razloga, službe preduzeća će raditi redukovano. Šalteri blagajne, protokola i info šalteri neće raditi.

Služba za upravljanje otpadom  neće vršiti odvoz kućnog smeća na dionicama: Donji Brezik-1.maj; Brezovo Polje (čaršija) – Brezovo Polje selo – Novo naselje  Gredice 1. Ostale dionice će biti rađene prema redovnom rasporedu.

Služba za javnu higijenu će vršiti redovno održavanje čistoće na javnim saobraćajnim površinama. Uposlenici Azila za pse će obavljati redovne aktivnosti na čišćenju azila i ishrani pasa.

Organizacione jedinice Fabrika vode i Distributivni centar upravljanja će raditi nesmetano, radi normalnog pružanja usluga isporuke vode i električne energije. Ostale službe u okviru radnih jedinica će organizovati dežurstva i pripravnost u skladu sa prazničnim režimom rada.

Nazad na listu