Obavještenja za kupce

Apelujemo na racionalnu potrošnju vode u prigradskim i seoskim područjim

Posljednjih nekoliko dana tropska vrućina drastično je povećala potrošnju vode u lokalnim vodovodima kojima upravlja JP „Komunalno Brčko“.

Podsjećamo stanovništvo koje se napaja sa izvorišta Islamovac, Štrepci, Stjepkovica, Hrgovi i drugih, da su izvorišta i rezervoari koji se iz njih pune ograničenog kapaciteta i izdašnosti, te dovoljni da pokriju osnovne životne i higijenske potrebe, ali ne i punjenje bazena ili zalivanje dvorišta.

Do smanjenja pritiska, pa čak i povremenih prekida u vodosnabdijevanju, dolazi u selima Bukvičkog platoa, područja Hrgova, Cerika i Dubrava, Brke, Palanke, Šatorovića, Boća, Boderišta, Gornjeg i Donjeg Zovika i drugih mjesta.

Ističemo da JP “Komunalno Brčko“ ne vrši nikakve restrikcije, niti obustave u isporuci vode, svi vodni objekti su u redovnom režimu rada, a u sisteme se distribuiše količina vode kojom izvorišta raspolažu.

Pozivamo građane na solidarniji odnos i racionalnu potrošnje vode, a ukoliko imaju saznanja o punjenju bazena, zalivanju bašta ili drugih obradivih površina, polivanju asfaltiranih ili betonskih površina u svrhu „hlađenja“ i drugom neracionalnom trošenju vode, te sumnji u nelegalne priključke na vodovodnu mrežu, da o tome obavijeste JP „Komunalno Brčko“ putem besplatne info linije 0800 505 07 i/ili Policiju Brčko distrikta BiH.

RJ Vodovod i kanalizacija će u narednom periodu da kontroliše sve potrošače i mjerna mjesta na područjima koja se napaju sa lokalnih vodovoda, analizirati potrošnju vode kupaca i preduzeti odgovarajuće mjere prema nelegalnim potrošačima vode.

Za trajno rješenje problema vodosnabdjevanja na lokalnim vodovodima neophodna je realizacija kapitalnih projekata, što je u nadležnosti Vlade Brčko distrikta BiH – Odjela za komunalne poslove, čime bi se podmirile ukupne potrebe stanovništva za pitkom vodom.

Nazad na listu