Obavještenja za kupce

26.10.2020. Apel kupcima – odlažite kućni otpad na propisan način

U skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima Brčko distrikta BiH, Upravni odbor preduzeća donio je Odluku o izgledu i upotrebi posuda za odlaganje smeća iz domaćinstava (kućno stanovanje), koja će stupiti na snagu 01. januara 2021. godine.

Prema ovoj odluci, posuda za odlaganje kućnog otpada ne smije da bude teža od 10,5 kilograma i zapremine veće od 120 litara. Osim posuda, otpad se može pripremiti za odvoz i u namjenskim kesama.

Korisnici usluge odvoza otpada, koju u Brčko distriktu BiH pruža JP “Komunalno Brčko”, dužni su da sakupljeni otpad pažljivo odlažu u odgovarajuće posude, tako da se ono ne rasipa na okolni prostor. Posude za kućni otpad moraju biti zatvorene. Zabranjeno ih je oštećivati, u njih ulijevati tekućine, bacati žeravicu i vrući pepeo, paliti sadržaj u posudama, bacati ostatke životinja, građevinski otpad, glomaznu kartonsku ambalažu, dijelove kućnog namještaja i slično.

Korisnici su dužni i da posude za smeće održavaju u čistom i urednom stanju, te da ih dezinfikuju i dezinsektiraju najmanje dva puta godišnje.

Kućnim otpadom, u smislu Zakona o komunalnim djelatnostima, smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih objekata, poslovnim prostorijama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za smeće.

Kućnim otpadom ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično.

Hvala na razumijevanju.

Nazad na listu