Novosti

21.10.2020. U oktobru počinje obračun električne energije po zimskoj tarifi

JP „Komunalno Brčko“ obavještava građane da je od 1. oktobra 2020. godine na snazi zimski obračun električne energije koji će trajati do 31. marta 2021. godine. Za oko 35.700 kupaca električne energije sa područja Brčko distrikta BiH utrošena električna energija u ovom i narednih pet mjeseci, obračunavaće se na osnovu viših sezonskih tarifnih stavova.

Na osnovu Odluke o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

  • veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata tokom ljetnjeg računanja vremena,
  • manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, od 22 do 6 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 7 sati tokom ljetnjeg računanja vremena.

Za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

  • veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 sati i od 16 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tokom ljetnjeg računanja vremena
  • manji dnevni tarifni stavovi (MT), odnosno jeftina struja, od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tokom ljetnjeg računanja vremena, te nedjeljom.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je 11. marta 2020. godine Odluku o tarifama za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko distriktu BiH i Odluku o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH, kojima se regulišu cijene za usluge snabdijevanja i distribucije električne energije na području Brčko distrikta BiH i u primjeni su od 1. aprila 2020. godine.

Tarife, odnosno cijene električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije kod kvalifikovanih kupaca iz kategorije potrošnje 35 kV, 10 kV i Javna rasvjeta, donio je Upravni odbor preduzeća 23. decembra 2019. godine, a u primjeni su takođe od 1. aprila 2020. godine.

U ovoj godini neće biti novih izmjena cijena električne energije.

Tarifni stavovi za sve kategorije kupaca su objavljeni na www.komunalno.ba u meniju Korisnički servis/Cjenovnik.

Nazad na listu