Novosti

20.06.2019. Primjerima iz prakse do novih saznanja – studenti Ekonomskog fakulteta u posjeti javnom preduzeću

Studenti Ekonomskog fakulteta Brčko i ove su, kao i prethodnih godina, pred kraj drugog semestra i pripremu za polaganje ispita, posjetili Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ sa ciljem dobijanja informacija o funkcionisanju Sistema kvaliteta u skladu sa ISO 9001: 2015, ali i ostalih upravljačkih sistema koji su implementirani u okviru Integrisanog sistema upravljanja.

Posjeta je realizovana u skladu sa sporazumom o saradnji ove visoko-školske ustanove u Brčkom i javnog preduzeća, a saradnja traje već pet godina.

Za studente četvrte godine Ekonomskog fakulteta, koji su u preduzeću boravili u pratnji profesora docenta doktora Cvike Jekića, prezentaciju su održali Svetislav Simić, pomoćnik direktora za razvoj i investicije i MS menadžer preduzeća, i Milica Kunjadić, menadžer kvaliteta. Sa studentima su razgovarali o svim standardima koji su implementirani u preduzeću, kao i o njihovom značaju za efikasniji, funkcionalniji i jednostavniji rad svih zaposlenika, s obzirom da su svi procesi u preduzeću definisani i opisani odgovarajućom procedurom.

Studenti su željeli da saznaju više o sistemu kvaliteta, njegovoj implementaciji, sertifikaciji, primjeni i ujednačenom funkcionisanju u integrisanom sistemu, ali i o odnosu preduzeća i kupaca, te na koji način se procesuiraju njihovi zahtjevi i primjedbe, ostvaruje i zadržava dobar odnos sa njima, na koji način se mjeri zadovoljstvo kupaca, te zadovoljstvo zaposlenika.

Ovim praktičnim iskustvom studenti će moći obogatiti i potkrijepili znanje koje stiču u okviru nastavnog programa i predmeta „Menadžment kvaliteta“, te se kvalitetnije pripremiti za izlazak na ispite.

Nazad na listu