Obavještenja za kupce

12.9.2021. OBAVJEŠTENJE ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE za naredna tri dana

JP „Komunalno Brčko“ obavještava kupce o planskim radovima na elektrodistributivnoj mreži u naredna tri dana:

U ponedjeljak 13.9.2021. godine planirani su radovi na EEO pa će stoga doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz naselje Donji Brezik dio  (Ulica Jure Kaštelana dio, Ljubomira Krmanovića dio i Luke Ćelovića) u vremenu od 09:00 – 13:00 h;

U utorak 14.9.2021. godine u vremenu od 10:00-14:00 h planirani su radovi na EEO pa će stoga doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz sljedećih naseljenih mjesta: Brdo Šterac, Brka manji dio, Lukavac i Bukvik

U srijedu 15.9.2021.godine planirani su radovi na trasi dalekovoda 10 kV Maoča, pa će iz tog razloga doći do prekida u snabdijevanju električnom energijom u vremenu od 10:00-14:00 h u naseljima: Maoča veći dio, Gornja Maoča i Islamovac Selo. Iz istog razloga, doći će do dva kratkotrajna prekida u snabdijevanju električnom energijom (max po 2 min) prvi u 10:00 h a drugi planirano oko 14:00 h kod kupaca iz naselja Maoča manji dio i Prutače.

O ostalim najavljenim prekidima provjerite na našoj web stranici komunalno.ba i facebook stranici.

Nazad na listu