Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 13.9.2020 godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije na područjima:

 • Poljoprivrednik I/1-12, Duška Radovića, Prote Mateja Nenadovića, Josipa Kozarca dio i Petra Kočića manji dio, zastoj u trajanju do 5 minuta u vremenu od 09:00 – 09:15 h;
 • Jovana Sterije Popovića, Isaka Samokovlije, Magazinovića, Pere Zrelca, Petra Kočića, Isaka Samokovlije, Sulejmana Hadžialijagića, Augusta Augustinovića, Duška Radovića, Gustava Krkleca, 4. Juli, Zaima Mušanovića, Josipa Bosnara, Sime Matavulja, Jakova Gotovca, Đure Jakšića, Stevana Mokranjca, Radoja Domanovića, Milovana Glišića, Filipa Višnjića, Ćirila Metodija, Hilandarska dio, Krfska dio, Nikole Tesle dio, Milana hadži Ristića, Braće Ćuskića dio, Braće Kaurinovića, Braće Felner, Pavla Savića dio, Mihajla Petrovića i Mike Alasa, zastoj u trajanju do 5 minuta u vremenu od 09:30 – 09:45 h;
 • Braće Ribnikara, Mujage Mula Mehmedovića, Fra Šimuna Filipovića dio, Fra Serafina Zečevića, Jusufa Čampare, Marka Marulića, Hercegovačka, Rine Čulića, Braće Kobić, Milana Rakića, Krešimira Ćosića, Biskupa Josipa Štadlera, Miroslava Krleže, Vase Pelagića, Esada Pitića, Branka Radičevića, Branka Ćopića, Tursića i Braće Ćuskića, zastoj u trajanju do 5 minuta u vremenu od 10:00 – 10:15 h;
 • Bijeljinska dio, Željeznička, Matije Gupca, Jusufa Čampare dio, Krešimira Ćosića dio, Tursića, Skendera Kulenovića, Studentska, Braće Kobića dio, 8.mart, Biskupa Josipa Štadlera dio, Tina Ujevića, Edhema Mulabdića, Prof. Murata efendije Sinanagića, Omerovića, Hasana Kikića, Fra Šimuna Filipovića dio, Đermanovića, Burića, Prnjavor, Mehmedalije Maka Dizdara i Augusta Šenoe dio, zastoj u trajanju do 5 minuta u vremenu od 10:30 – 11:00 h;
 • Sulje Kahrimana, Mushina Rizvića, Marije Jurić Zagorke, Elvije Čelebije, Stevana Sremca, Tuzlanska, Joakima Vujića, Muse Ćazima Ćatića, Stevana Hristića, Ivana Meštrovića, Kulina Bana, Kožara dio, Sarajevska, Bašeskija dio, Broduša, Muderisa Ibrahimbegovića, Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Bakije Selimović, Provomajska i Ivici dio, zastoj u trajanju do 5 minuta u vremenu od 11:30 – 11:45 h;
 • Zaima Mušanovića, Bareš, Rogozan, Franca Mažuranića, Augusta Augustinovića i naselje Lazarići, zastoj u trajanju do 5 minuta u vremenu od 12:00 – 12:15 h;
 • Donji Brezik dio  (ul. Jure Kaštelana dio, Ljubomira Krmanovića dio i Luke Ćelovića), zastoj u vremenu od 09:00 – 13:00 h;
 • Potočari, Čađavac, Stanovi, Buzekara, Gornji Brezik dio, Gornje i Donje Dubravice i Sombići, zastoj u vremenu od 10:00 – 14:00 h;
 • Ul. Ljubomira Krsmanovića dio, kraći zastoj u toku dana;
 • Bukvik dio, Gajevi, Prijedor, Podarevac, Skakava Gornja, Rašljani, Panjik, Seonjaci, Bijela, Dubrave, Bosutka, Marićani, Odboj, Donja Skakava, Poljaci, Jagodnjak, Cerik i pijaca Arizona, mogući kraći zastoj u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • U svim naseljima koja se snabdijevaju sa izvorišta Islamovac (Štrepci, Palanka, Brka, Boće, Boderište, Gornji i Donji Zovik i Šatorovići) i dalje se provodi režim restrikcija, u skladu s raspoloživom količinom vode kojom izvorište raspolaže
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih zelenih i saobraćajnih površina u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Molimo vas da redovno izmirujete obaveze po osnovu pruženih usluga.
 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.
Nazad na listu