Novosti

12.3.2021. Obnova kontejnera za odlaganje otpada

Planom nabavke JP “Komunalno Brčko” za 2020. godinu predviđena je nabavka 80 komada zatvorenih, pokretnih, kontejnera zapremine 1,1 metar kubni.

Nakon provedene procedure nabavke, prošle godine potpisan je okvirni sporazum sa odabranim dobavljačem, te je sredinom novembra 2020. godine isporučena prva količina – 40 komada ovih kontejnera.

Prema ugovoru, danas je isporučena preostala količina – drugih 40 kontejnera, kojima će biti zamjenjivani stari, dostrajali i oštećeni kontejneri u gradskom, prigradskom i seoskom području na teritoriji Distrikta, koje održava JP “Komunalno Brčko”.

Ovi kontejneri služe za odlaganje kućnog smeća. Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima, kućnim smećem smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih objekata, poslovnim prostorijama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini mogu odlagati u posude za smeće. Kućnim smećem ne smatraju se: zemlja, otpaci i ostaci građevinskog materijala, kao i drugi krupni otpaci koji nastaju u procesu industrijske, zanatske, građevinske, poljoprivredne ili druge proizvodnje i slično, te ih ne treba odlagati u ove kontejnere.

U skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, JP “Komunalno Brčko” nabavlja i održava posude za smeće s javne površine, dok poslovni prostori i stambeni objekti moraju imati sopstvene posude za smeće. Posude za smeće za novoizgrađene objekte nabavlja investitor, odnosno korisnik poslovnog prostora. Posude za odlaganje smeća u kolektivnim stambenim objektima nabavljaju stanari zgrade. Vlasnici – korisnici posuda za smeće, dužni su da ih održavaju u urednom i čistom stanju, te da vrše dezinfekciju i dezinsekciju najmanje dva puta godišnje.

 

 

Nazad na listu