Obavještenja za kupce

03.08.2020. Obavještenje za kupce električne energije i vode

U utorak 04.08.2020. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima pa će stoga u terminu od 09:00 – 11:00 h  doći do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz EŠ naselja, tj. slijedećih ulica i njihovih dijelova: Paje Jovanovića dio, Skendera Kulenovića dio i Bosanskih kraljeva dio, dok će u terminu od 11:00 – 13:00 h  doći do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz slijedećih ulica i njihovih dijelova: Musala, Ficibajer i Ajanovića dio.

Takođe u utorak 04.08.2020. godine u terminu od 09:00 – 14:00 h  doći će do prekida u isporuci električne energije kod krajnjih kupaca iz naselja: Čađavac dio, Potočari, Donje i Gornje Dubravice, Gornji Brezik dio, Stanovi, Buzekara kao i kod kupaca Elektro Bijeljine sa DV 10 kV Potočari. Ovaj prekid u snabdijevanju električnom energijom uticanje i na smanjenje pritiska u vodovodnom sistemu Donjih Dubravica.

Nazad na listu