Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 03.08.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Planirani radovi
  • EŠ naselje dio (Paje Jovanovića dio (1, 3 i 5) , Marina Držića dio (4 i 6), Dr. Safeta Muratovića dio (2, 4, 6 i 8), zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
  • EŠ naselje dio (Braće Ribnikar dio (11, 13, 15 i 17) i Paje Jovanovića dio (2 i 4), zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • Neplanirani radovi
  • Brod dio, Suljagića sokak dio, Grbavica dio, Donji Rahić, Ulice, Gornji i Donji Vukšić, zastoj u trajanju od 30 minuta u toku dana;
  • Bijela manji dio, zastoj od 1 h u toku dana;
  • Palanka manji dio, zastoj od 1 h u toku dana;

 

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ je uredno.
 • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

 

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

 

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: gradsko područje
 • Mašinsko košenje travnjaka
 • Orezivanje žive ograde

 

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 • Usluge održavanja – uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.
 • Usluga dostave vode u cisterni : Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je podnijeti zahtjev i izvršiti uplatu na šalterima preduzeća. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM.

 

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.