Novosti

Započeli radovi na izgradnji vodovodne mreže za priključenje zgrade za boračku populaciju ABIH i HVO

Na osnovu zaključenog Ugovora o izvođenju radova između Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta i JP “Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt, dana 06.05.2019. godine, započeli su radovi na projektu izgradnje vodovodne mreže za priključenje zgrade za boračku populaciju ABiH i HVO.

JP „Komunalno Brčko“ je na osnovu provedenog otvorenog postupka za nabavku radova te predmjerom radova iskazanim u tenderskoj dokumentaciji izabrano kao najpovoljniji ponuđač.

Svi radovi bit će izvedeni u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova ove vrste kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima JP „Komunalno Brčko“.

Predviđena je izgradnja 105 m cjevovoda što će omogućiti priključenje zgrade za boračku populaciju ABiH i HVO na gradski sistem vodosnabdijevanja.

Cijena ugovorenih radova iznosi  14.864,85 KM sa uračunatim PDV-om i svim troškovima.

Pored ovog projekta JP „Komunalno Brčko“ će u periodu koji slijedi za potrebe naručioca radova, Vlade Brčko distrikta, realizovati još četiri projekta na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže.

Riječ o je projektima: „Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Fra Šimuna Filipovića“, „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Brod“, „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Boće“ te projekat „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u ulici Lejlića, MZ Gluhakovac“.

Nazad na listu