Novosti

UREĐIVANJE CVJETNJAKA I OREZIVANJE STABALA

Danas su zaposlenici RJ Čistoća, na više lokacija u gradu, radili na uklanjanju suhih te orezivanju mladih stabala, u cilju omogućavanja neometanog i sigurnog korištenja javnih površina u Brčko distriktu BiH.

U naselju Solidarnosti i kod Muzičke škole su uklonjene suhe i oštećene tuje, te je izvršeno sanitarno orezivanje stabala.

U prostoru kružnog toka kod Doma zdravlja, okopan je  i uređen cvjetnjak, što sasvim sigurno stvara lijep dojam kod svih posjetilaca koji dolaze u naš grad iz tog pravca.

Svi radovi na održavanju i uređenju javnih zelenih i saobraćajnih površina realizuju se u skladu sa Planom i programom održavanja i čišćenja javnih zelenih površina i saobraćajnica koje donosi Odjeljenje za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Nazad na listu