Novosti

U toku izvođenje radova na vodovodnoj mreži na mostu preko Štrepačke rijeke

Zaposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže RJ Vodovod i kanalizacija juče i danas izvode radove na održavanju vodovodne mreže na mostu preko Štrepačke rijeke. Na ovoj lokaciji nalaze se dvije cijevi koje vodom snabijevaju sela Zovik, Boće, Boderište, Gornje Dubravice, Šatoroviće, Štrepce i dio prigradskog naselja Begovača.

“Radi se na sanaciji oštećenja koja su prije nekoliko godina nastala prilikom rekonstrukcije mosta i tada privremeno riješena sa naše strane. Tadašnji izvođač radova, iako je bio u obavezi, nije otklonio oštećenja, te smo mi sada prinuđeni da trajno riješimo problem, da ne bi došlo do urušavanja potpornih stubova i nosača cijevi, što bi uzrokovalo da pomenuta sela ostanu bez vode i čime bi nastala šteta bila daleko veća”, kažu u Radnoj jedinici “Vodovod i kanalizacija”.

Radovi se izvode vlastitim materijalno – tehničkim i ljudskim resursima.

“Pristupili smo samostalnom izvođenju radova, po fazama, a ukoliko neku od faza ne bi mogli realizovati, onda bi samo za te faze raspisali javni tender. Za sada, iako u otežanim uslovima i sa nedostatkom opreme, radovi dobro napreduju. Smatramo da ćemo ove radove uraditi bolje, kvalitetnije i sigurnije od bilo kojeg vanjskog izvođača”, ističu u RJ Vodovod i kanalizacija”.

Tokom izvođenja radova došlo je do prekida vodosnabdijevanja prema nabrojanim selima, o čemu su kupci blagovremeno obaviješteni i zamoljeni da pripreme zalihe vode. Završetak radova očekuje se danas, kasno popodne, nakon čega će se raditi na stabilizaciji vodovodnog sistema.

   

Nazad na listu