Obavještenja za kupce

U MZ GRČICA IZVRŠENO UKLANJANJE PASA LUTALICA

Postupajući po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, u prisustvu veterinarskog inspektora, te uz asistenciju pripadnika Policije Brčko distrkita BiH, danas su zaposlenici Sektora za zbrinjavanje napuštenih životinja, iz dva nenastanjena objekta u MZ Grčica, uhvatili, ukupno 5 pasa.

Psi su odmah smješteni u Azil za napuštene životinje, gdje će provesti 10 dana u izolaciji uz zdravstveni nadzor veterinarske stanice. Nakon isteka tog perioda se pravi procjena ponašanja, sveukupnog zdravstvenog stanja i odlučuje o načinu daljeg postupanja sa psima.

Zaposlenici u Azilu prilikom smještanja pasa, sačinjavaju lični karton svakog psa, u koji se unose osnovni podaci, kao što je lokacija hvatanja, rasa psa, boja dlake, zdravstveno stanje i sl.

JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. će i ubuduće voditi računa o napuštenim životinjama, uz poklanjanje dužne pažnje u njihovom daljnjem čuvanju.

Napominjemo, da je utorkom i petkom, u periodu između 10 i 11 sati, moguće doći do Azila radi udomljavanja pasa, te pozivamo stanovnike našeg grada, da to i učine.

 

Nazad na listu