Novosti

U JP “KOMUNALNO BRČKO” ODRŽAN SASTANAK SA VISOKOM DELEGACIJOM JP “ELEKTROPRIVREDA” BIH

U kabinetu direktora JP “Komunalno Brčko” održan je sastanak sa predstavnicima JP “Elektroprivreda” BiH. Sastanku su prisustvovali, u ime JP “Komunalno Brčko” direktor preduzeća Kemal Atić i šef RJ “Elektrodistribucija” Armin Drapić, a u ime JP “Elektroprivreda” BiH Smajo Bišanović, rukovodilac Sektora za upravljanje i trgovinu, Aida Kamenica, stručni saradnik za ekonomske poslove i Muris Dlakić, vodeći stručni saradnik za trgovinu električnom energijom.

Učesnici sastanka su razgovarali o snabdijevanju Brčko distrikta BiH električnom energijom, potrošnji i strukturi potrošnje i potrošača na teritoriji Distrikta, cijenama ove berzanske robe, modelima snabdijevanja, obnovljivim izvorima energije i drugim aktuelnim temama.

Vođen je konstruktivan razgovor prvenstveno o snabdijevanju Brčko distrikta BiH za 2025. godinu, za šta su gosti iskazali poseban interes, te razmjenjene ideje i mišljenja o načinima saradnje.

Na sastanku je zaključeno da će u narednom periodu biti organizovan trilateralni sastanak, na koji će, osim današnjih učesnika, biti pozvani i predstavnici MH “Elektroprivreda” RS, kao dugogodišnji partner JP “Komunalno Brčko”, sa ciljem da se za građane Brčko distrikta BiH obezbijede što povoljniji uslovi snabdijevanja električnom energijom u narednom periodu.

Ovo je prvi put da je JP “Komunalno Brčko” posjetila visoka delegacija najvećeg elektroprivrednog društva u BiH. Za podršku u organizaciji sastanka rukovodstvo JP “Komunalno Brčko” zahvaljuje se v.d. generalnog direktora JP “Elektroprivreda” BiH Sanelu Buljubašiću, a posebno premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i federalnom ministru energije, rudarstva i industrije Vedranu Lakiću, kao i koordinatoru Vlade Federacije BiH u Brčko distriktu BiH Esadu Atiću.

Nazad na listu