Novosti

Supervizor Scanlan ponovo posjetio JP “Komunalno Brčko”

Nakon što je u julu prošle godine prvi put posjetio JP “Komunalno Brčko”, supervizor za Brčko Michael Scanlan ponovo je juče, sa saradnicima, imao sastanak sa menadžmentom preduzeća.

I ovaj put centralna tema bila je nabavka električne energije za Brčko distrikt BiH i iznalaženje načina kako ovaj problem riješiti dugoročnije, umjesto što se svake godine, pred kraj poslovne godine, radi na traženju rješenja za što povoljnije uslove kupovine električne energije od dobavljača.

Iako je nabavka električne energije za 2020. godinu riješena još u oktobru prošle godine, supervizor je izrazio bojazan da će ovaj postupak iz godine u godinu biti otežan, posebno jer je električna energija, kao berzanska roba, izuzetno skupa.

Supervizor je istakao da se intenzivno radi na donošenju Zakona o obnovljivim izvorima, novog Zakona o električnoj energiji i Zakona o energetskoj efikasnosti, koji bi trebalo da donesu određena poboljšanja u poslovanju preduzeća.

Takođe, sa supervizorom Scanlanom razgovarano je i o potrebi izgradnje novih trafostanica zbog priključenja novih poslovnih subjekata tokom predstojeće realizacije poslovne inicijative koju Studen Holding, zajedno sa Vladom Distrikta, namjerava da implementira na teritoriji Brčko distrikta BiH. S obzirom da JP “Komunalno Brčko” nije u prilici da finansira ove investicije u javnoj infrastrukturi, zaključeno je da je potrebno ove stavke uvrstiti u Budžet Distrikta.

Supervizor je obećao svoju punu podršku u radu JP “Komunalno Brčko” i nastavak saradnje.

Nazad na listu