Novosti

13.02.2020. Predstavnici MMF-a u posjeti JP ”Komunalno Brčko”

U radnoj posjeti Javnom preduzeću “Komunalno Brčko” boravili su predstavnici Misije MMF-a u BiH iz Vašingtona, Ljubljane i Sarajeva, predvođeni gđom. Yasemin Hurcan iz Odjela za fiskalne poslove i upravljanje javnim finansijama Međunarodnog monetarnog fonda.

Sa menadžmentom preduzeća razgovarali su o brojnim temama, među kojima su saradnja sa osnivačem preduzeća – Vladom i Skupštinom Brčko distrikta BiH i međusobnim odnosima, zatim o javnim investicijama vezanim za poslovanjem JP “Komunalno Brčko”, o poslovanju samog preduzeća i postignutim rezultatima, kao i drugim temama.

Svrha posjete je sagledavanje funkcionisanja javnog sektora, prvenstveno sa finansijskog aspekta, a radi davanja preporuka za poboljšanje poslovanja javnih preduzeća i kvalitetnije saradnje između javnih preduzeća i institucija koje su ih osnovale.

Nazad na listu