Novosti

Supervizor na sastanku sa direktorom i zamjenicima JP “Komunalno Brčko” o aktuelnim temama

Supervizor za Brčko i prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Majkl Skenlan razgovarao je danas u prostorijama JP “Komunalno Brčko” sa direktorom Kemalom Atićem i zamjenicima Brankom Đurić Žilić i Draganom Jelisićem.

Glavna tema odnosila se na snabdijevanje Brčko distrikta BiH električnom energijom. Supervizor je izrazio zadovoljstvo što stanovnici Distrikta imaju riješeno snabdijevanje i za 2022. godinu, s obzirom da je krajem 2020. godine JP “Komunalno Brčko” sklopilo dvogodišnji ugovor o snabdijevanju sa MH “Elektroprivreda” RS.

Direktor preduzeća upoznao je supervizora i sa realizacijom infrastrukturnih projekata iz oblasti unapređenja kvaliteta isporuke električne energije krajnjim kupcima, odnosno o instalaciji novih elektroenergetskih objekata (https://komunalno.ba/od-2018-godine-vise-od-10-novih-eeo-u-sistemu-brcanske-elektrodistribucije/), te naporima koje preduzeće čini na normalizaciji vodosnabdijevanja u seoskim područjima, u kojima je preduzeće nadležno za upravljanje vodovodnim sistemom.

Nazad na listu