Novosti

Od 2018. godine više od 10 novih EEO u sistemu brčanske elektrodistribucije

U naselju Eš u toku je izgradnja dvije nove trafostanice – KBTS “Novo Brčko 17” i TS “Š 4”. Riječ je o dva od sedam elektroenergetskih objekata za koje je 2018. godine “Odlukom Vlade Brčko distrikta BiH o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu grantova JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH za zamjenu postojećih i izgradnju novih trafostanica na području Brčko distrikta BiH“ izdvojeno 500.000 KM.

Prema ovom programu, od momenta izdvajanja novčanih sredstava do danas još su izgrađene i spojene na distributivnu mrežu kompaktna betonska transformatorska stanica  (KBTS) „Mujkići 5“, BSTS „Begovača 3“, BSTS „Brka 8“ i BSTS „Grbavica 9“. Programom je obuhvaćeno i kabliranje dalekovoda 10 kV Bijela, za šta je pribavljeno odobrenje za građenje i slijedi realizacija.

Iste godine, 2018., Vlada je odobrila Program utroška sredstava za dodjelu granta za izgradnju zamjenske trafostanice KBTS 10/0,4 kV (400 kVA) umjesto postojeće BSTS Vodovod 2 (100 kVA) i kabliranje dijela 10 kV dalekovoda Gorice. Ovaj program je takođe nedavno realizovan.

Prema Programu granta od 1.500.000 KM, dodijeljenog preduzeću iz Budžeta Distrikta 2020. godine, nabavljene su dvije mobilne trafostanice 10(20)/0,4 kV. Zatim, nabavljene su trafostanice »Maoča 8«, »Rašljani 4«, »Bukvik 6« i »Donji Brezik«, koje će biti instalirane i spojene na elektrodistributivnu mrežu, nakon što Odjeljenje za komunalne poslove pribavi urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, kao dio obaveza ovog odjeljenja u realizaciji programa, a što je u toku. Ovim grantom obuhvaćena je i izgradnja 35 kV kablovskog voda od ČTS 35/10 kV Brčko I do ČTS 35/10 kV Brčko III sa pripadajućim optičkim vodom, te izgradnja 10/20 kV kablovskog voda od ČTS 35/10 kV Brčko III do 10(20)/0,4 kV Centar 1. Za ove poslove izrađeni su idejni projekti, a u toku je pribavljanje urbanističke dozvole i odobrenja za gradnju, što je u nadležnosti Vlade – Odjeljenja za komunalne poslove.

Izgradnja novih elektroenergetskih objekata neophodna je zbog dotrajalosti ili opterećenja postojećih, s obzirom da se broj potrošača električne energije iz godine u godinu povećava. Pojedini dijelovi grada ubrzano se izgrađuju, na mjestima nekadašnjih kuća grade se poslovno – stambene zgrade, što drastično povećava broj potrošača na jednoj lokaciji i opterećuje postojeću elektrodistributivnu mrežu. U isto vrijeme, na vijek trajanja elektroenergetskih objekata utiču i prirodni procesi, te rokovi trajanja određenih materijala, što je još jedan od uslova za zanavljanje EEO.

Izgradnja novih trafostanica donosi brojne prednosti i za preduzeće i za građane, odnosno kupce i korisnike usluge isporuke električne energije.  Dobija se isporuka električne energije sa malim ili zanemarivo malim brojem zastoja, stvaraju se bolji uslovi za priključenje novih kupaca, ravnomjernije se opterećuje niskonaponska mreža lociranjem trafostanice u centar potrošnje, dobija se mogućnost integracije trafostanice u sistem daljinskog nadzora i upravljanja, smanjuju troškovi održavanja, a dobija veću pouzdanost u radu, poboljšava kvalitet isporučene električne energije određenog trafo područja, smanjuju gubici električne energije i druge prednosti.

Zanavljanje i izgradnja novih EEO i unapređenje, rekonstrukcija i izgradnja niskonaponske mreže, u saradnji sa Vladom Brčko distrikta BiH, koja je vlasnik ove imovine, nastaviće se i u narednoj godini.

Nazad na listu