Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 6.12.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • TS 10/0,4 kV Tesla 1, zastoj u vremenu od 10:00-12:00 h
 • TS 10/0,4 kV Livnica i Tvornica Alata, zastoj u vremenu od 12:30-14:30 h
 • Gredice Pirometal, dva zastoja u trajanju od po 15 minuta (prvi u 12:30 h a drugi oko 14:30 h)
 • Rašljani dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Mladena Maglova br.3, zastoj u vremenu od 1 h tokom dana
 • Brka manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Maka Dizdara, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Cvijete Zuzorić i Branka Kisića radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Mogući su kraći zastoji u isporuci vode.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu