Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 31.8.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Ulica Jovana Dučića dio, Miroslava Mike Antića dio i Vuka Karadžića dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h
 • Ulica Cvijete Zuzorić i Svetog Save, zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h
 • Gornji Rahić dio, Štrepci, Donji Zovik, Gornji Zovik, Bunarić Peškiri, Krnjića brdo, Repino brdo i Šatorovići, zastoj u vremenu od 10:00 – 14:00 h
 • Goričkići dio, zastoj u trajanju od 1 h
 • Planirani radovi na reviziji TS 10/0,4 kV Srpska Varoš 3 i 4 (Ulica Desanke Maksimović dio, Ivana Gundulića, Alekse Šantića dio, Jovana Jovanovića Zmaja dio, Lučka dio i Slavka Bašića) se odgađaju.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • Na lokalnom vodovodu koji se snabdijeva sa rezervoara Štrepci redukovane su restrikcije, te i dalje apelujemo na kupce da vodu troše samo za osnovne životne potrebe
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za odvoz otpada:

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu