Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 3.10.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Begovača, Dizdaruša dio, Boće, Boderište, Vranovača, Goričkići, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Gornji Rahić manji dio, Štrepci, Bunarić Peškiri, Krnjića Brdo i Repino Brdo, zastoj u trajanju od 30 minuta tokom dana
 • Bukvik manji dio, Prijedor, Podarevac, Skakava Gornja, Rašljani, Čande, Ćoseti, Gornji Rahić Manji dio, Vujičići i Džigure, kratkotrajni prekid tokom dana
 • ul. Stevana Mokranjca, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • Posavci, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Radovi na priključenju novih korisnika na vodovodnu mrežu izvode se u ul. Mostarska i Safeta Pašalića.
 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za utorak:

 • Šatorovići (parking kod zgrade MZ, Ahmetovića brdo – raskrsnica)
 • Boće (kod zgrade MZ)
 • Boderište (parking kod groblja)
 • Omerbegovača (parking kod fudbalskog igrališta)
 • Gornji Zovik (raskrsnica Kišeljak – Zovik, parking kod malog nogometnog igrališta)
 • Donji Zovik (skretanje za Donji Zovik kod autobuske stanice)
 • Štrepci (parking kod zgrade MZ)
 • Donji Brezik (parking kod fudbalskog igrališta, Interplet parking)
 • Prvi Maj (parking kod zgrade MZ)

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu