Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 12.04.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije zbog radova na EEO:

 • TS Suljagić Sokak 1 – zastoj u trajanju od 09:00 – 11:00 h
 • TS Suljagić Sokak 3 – zastoj u trajanju od  09:00 – 11:00 h
 • TS Donji Rahić 1 – zastoj u trajanju od 11:00 – 13:00 h
 • TS Suljagić Sokak 2 – zastoj u trajanju od 11:00 – 13:00 h
 • DV 10 kV Korenita – dva kratkotrajna zastoja u trajanju od 09:00 – 14:00 h
 • TS Srpska Varoš 2 (jedna NN izlaz) – zastoj u trajanju od 4 sata u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Zastoji u isporuci vode:

 • Nema planiranih zastoja u isporuci vode
 • U ostalim dijelovima gradskog i lokalnih vodovodnih sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje

RJ ČISTOĆA

Služba za odvoz otpada:

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Besplatna akcija odvoza krupnog otpada – lokacije za odgalanje za danas

 • Gornja Laništa             – raskrsnica kod katoličkog groblja
 • Donja Laništa – parking kod groblja, proširenje puta kod zgrade MZ
 • Donji Vukšić – proširenje puta kod bunara arterca
 • Gornji Vukšić – parking kod zgrade MZ
 • Jagodnjak – kod česme u naselju Filipovići
 • Poljaci – proširenje kod škole
 • Donja Skakava – parking kod groblja, proširenje puta kod zgrade MZ
 • Krepšić I -kod starog nasipa
 • Krepšić II – parking u blizini kapele, proširenje puta za Rogozan
 • Marković Polje – proširenje puta Meraje,  put Ugljarevića
 • Vučilovac – parking kod škole
 • Ulović – kod kontejnera kod groblja

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.
Nazad na listu