Obavještenja za kupce

Obavještenje za kupce električne energije – prekidi u snabdijevanju za utorak, srijedu i četvrtak

U utorak 12.04.2022. godine planirani su radovi na elektroenergetskim objektima, pa će stoga doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz sljedećih naselja:

  • Suljagića Sokak dio zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
  • Suljagića Sokak dio i Donji Rahić dio zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h.

U srijedu 13.04.2022. godine će, zbog planskih radova EEO, doći do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz sljedećih naselja:

  • Donji Rahić dio i Popovo Polje dio zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;
  • Donji Rahić dio, Ulice dio i Popovo Polje dio zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h.

U četvrtak 15.04.2022. godine u vremenu od 09:00 – 11:00 h doći će do prekida u isporuci električnom energijom kod kupaca iz dijela naselja Trnjaci.

Nazad na listu