Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 9.3.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji na distributivnoj mreži:

 • TS GLuhakovac 4a i Čađavac 1 – zastoj od 09:00 – 11:00 h
 • TS APA Pivara i TS Čađavac 2 – zastoj od 11:00 – 13:00 h
 • TS Islamovac Selo – jedan NN izlaz, 1 h u toku dana
 • TS Prutače 1 – jedan NN izlaz, 30 minuta u toku dana
 • TS Ograđenovac 1 – moguć kraći prekid u toku dana
 • Paje Jovanovića, Eš3 – kraći zastoj u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Boće – završetak radova na priključenju objekta osnovne škole na vodovodnu mrežu.
 • Ulica Pere Zrelca – zamjena vodomjera
 • U navedenim naseljima i ulicama, tokom izvođenja radova, izvjesne su kraće obustave vodosnabdijevanja
 • U ostalim dijelovima gradskog  i lokalnih vodovodnih  sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu