Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 5.4.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Brezovo Polje dio, Brezovo Polje Selo dio, Slijepčevići dio, Popovo Polje dio, Krbeti, Posavci i Ražljevo dva kratkotrajna prekida
 • Bukvik dio zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • Pukiš dio zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • Bijeljinska dio, Safeta Pašalića dio, Bosanskih kraljeva dio, Njegoševa dio, Skendera Kulenovića dio, Braće Ribnikara dio, Mujage Mula Mehmedovića dio, Miroslava Krleže dio, Branka Radičevića dio i Branka Ćopića dio, kratkotrajni prekid oko 9:00 h
 • Brka dio, zastoj u vremenu od  09:00 – 13:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U MZ Šatorovići radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je kraći zastoj u isporuci vode u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • Na drugim lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12). 

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za srijedu

 • Gredice I – proširenje kod igrališta
 • Gredice II – kod zgrade MZ
 • Sandići – parking ispred igrališta
 • Trnjaci – raskrsnica kod osnovne škole
 • Popovo Polje – proširenje puta na ulazu u selo
 • Ražljevo – proširenje iza Doma kulture
 • Slijepčevići – ispred zgrade MZ
 • Krbeti – proširenje puta na ulazu u selo sa desne strane
 • Buzekara – raskrsnica ispred zgrade MZ
 • Brka – proširenje puta ispred zgrade MZ, preko rijeke na raskrsnici Gornja Mahala
 • Ugori – raskrsnica kod mezarja

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu