Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 23.03.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u distribuciji električne energije:

 • TS 10/0,4 kV Buzekara 1, 2 i 3 – zastoj u trajanju od 10:00-13:00 h
 • TS 10/0,4 kV Stanovi 2 i 3 – zastoj u trajanju od 10:00-13:00 h
 • TS 10/0,4 kV Zemljoradnička zadruga Brka-Stanovi – zastoj u trajanju od 10:00-13:00 h
 • DV 10 kV Potočari – zastoj u trajanju od 10:00-10:10 h
 • TS 10/0,4 kV Sandići 1 zaseok Božići (jedan NN izlaz) – zastoj u trajanju od 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Gorice 2 (jedan NN izalaz) – zastoj u trajanju od 1h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

Zastoji u isporuci vode:

 • Ulica Sinanagića br. 19 – sanacija curenja na vodovodnoj mreži (tokom izvođenja radova, moguća kraća obustava vodosnabdijevanja na navedenoj lokaciji)
 • MZ Cerik – radovi na uspostavljanju urednog napajanja potrošača
 • U toku je očitanje potrošnje, potrebno je obezbjediti očitačima nesmetan pristup vodomjerima
 • U ostalim dijelovima gradskog  i lokalnih vodovodnih  sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
 • Za sve prijave, reklamacije usluga ili pohvale, takođe pozovite 0800 505 07
Nazad na listu