Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 20.07.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • MZ Mujkići dio, MZ Ivici dio i MZ Gluhakovac dio, zastoj u trajanju do 5 min. u terminu od 09:00 – 09:30 h;
 • MZ Kolobara dio, Centar dio i Kozaračka dio, zastoj u trajanju do 5 min. u terminu od 09:30 – 10:00 h;
 • MZ Kolobara dio, MZ Meraje dio i MZ Mujkići dio, zastoj u trajanju do 5 min. u terminu od 11:00 – 11:30 h;
 • MZ Gluhakovac dio, MZ Grbavica dio, MZ Plazulje dio i Ciglana, zastoj u vremenu od 11:30 – 12:00 h;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacija curenja na vodovodnoj mreži radi se u ul. Banjalučka i na parkingu Centra za dijalizu
 • U ostalim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • U MZ Bukvik se nastavljaju radovi na poboljšanju vodosnabdijevanja
 • U MZ Dubrave se radi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu