Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 19.10.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bijeljinska cesta dio, Desanke Maksimović dio i Uzunovića dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 13:00 h
 • Prnjavor dio, prof. Aleksandra Nikolića dio, dr Abdulaha Bukvice, Augusta Šenoe dio, Vilica i Mehmedagića dio, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • MZ Vitanovići dio zastoj u trajanju od 3 h tokom dana
 • MZ Lipovac, MZ Ulović, MZ Bukovac i MZ Vitanovići dva kratkotrajna prekida
 • MZ Sandići manji dio, MZ Trnjaci, MZ Brezovo Polje i MZ Brezovo Polje Selo dio zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • MZ Sandići veći dio, MZ Slijepčevići dio i MZ Gredice manji dio dva kratkotrajna prekida
 • MZ Maoča manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Ivana Mažuranića radi se na priključenju novog korisnika na vodovodnu mrežu
 • U ostalim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u MZ Ilićka i MZ Dubrave. Mogući su kraći zastoji u isporuci vode
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za srijedu

 • Gredice I – proširenje kod igrališta
 • Gredice II – kod zgrade MZ
 • Sandići – parking ispred igrališta
 • Trnjaci – raskrsnica kod osnovne škole
 • Popovo Polje – proširenje puta na ulazu u selo
 • Ražljevo – proširenje iza Doma kulture
 • Slijepčevići – ispred zgrade MZ
 • Krbeti – proširenje puta na ulazu u selo sa desne strane
 • Buzekara – raskrsnica ispred zgrade MZ
 • Brka – proširenje puta ispred zgrade MZ, preko rijeke na raskrsnici Gornja Mahala
 • Ugori – raskrsnica kod mezarja

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu