Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 16.6.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bukvik manji dio, Dubrave manji dio, Donja Skakava manji dio, Gajevi, Prijedor, Podarevac, Gornja Skakava i Rašljani – zastoj u vremenu od 9:00 – 12:00 h;
 • Bescarinska zona, Vukosavačka dio, Srpka Petrovića dio, Bijeljinska dio, Semberska dio i Blizna – zastoj u vremenu od 10:30 – 10:35 h;
 • Gornji Rahić dio – zastoj u vremenu od 9:00 – 11:00 h;
 • Gornji Rahić dio – zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;
 • Gredice manji dio (kod kružnog toka) – zastoj u trajanju od 4 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Na lokalnim vodovodima  na području sela koja se snadbijevaju sa izvorošta Stjepkovica može doći do kraćeg prekida u snadbijevanju vodom zbog nestanka električne energije u periodu od 9:00 – 12:00 h. U toku dana će snadbijevanje biti normalizovano
 • Očekuje se uredno vodosnabdijevanja gradskog i ostalih lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu