Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 11.11.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Bukvik (dio naselja prema Gajevima), Vujičići, Džigure, Ćoseti, Ćande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Prutače, Maoča, Gornja Maoča i Islamovac zastoj u vremenu od 10:15-10:20 h
 • Poljoprivrednik, Novo Brčko veći dio, Prahulja, Naselje Solidarnosti, Klanac, Suljagića Sokak, Ivici dio, Grbavica dio, Grčica dio, Bijeljinska, 4 Juli, Dizdaruša dio, Begovača dio, Rijeke, Klanac, Suljagića sokak, Ivici, Brod dio, Lazarići,  Grbavica, Bukvik, Ulice, Donji Rahić, Donji i Gornji Vukšić zastoj u vremenu od 10:30-11:00 h
 • Potočari, Čađavac dio, Stanovi, Buzekara, Gornje i Donje Dubravice, Begovača, Goričkići, Boće, Boderište, Ilićka, Grčica dio i Dizdaruša dio moguć kratkotrajni prekid oko 11:00 h
 • Gornji Rahić manji dio zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Ilićka dio zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ trebalo bi da bude uredno.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza autočistilicom:  07:00 do 15:00 h
 • Čišćenje grmlja
 • Sakupljanje i uklanjanje opalog lišća sa javne površine u gradskom području

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  
Nazad na listu