Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za srijedu 03.06.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije

– TS 10/0,4 kV Brod 2  zastoj od 09-11 h

– TS 10/0,4 kV Brod 3  zastoj od  11-13 h

– TS 10/0,4 kV Klanac 2 (jedan NN izlaz) zastoj 4 h u toku dana.

– TS 10/0,4 kV  Palanka 3 kratkotrajni zastoj od 5 minuta u toku dana.

– TS 10/0,4 kV  Park, moguć kratkotrajni zastoj od 5 minuta u toku dana.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“ biće uredno.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).
  • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Maoča, Gredice 2 – Sandići – Trnjaci – Popovo Polje – Ražljevo – Slijepčevići – Krbeti – Buzekara, Brka – Ugori, Vitanovići – Bukovac – Bukvik – Palanka – Lipovac – Ulović, Gornja Laništa – Donja Laništa – Donji Vukšić – Gornji Vukšić – Tinjaši – Jagodnjak – Poljaci – Donja Skakava – Krepšić – Marković Polje, Stanovi – Gornji Brezik – Gornje Dubravice – Donje Dubravice – Šatorovići, Pukiš.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
  • Orezivanje krošnji stabala u naselju Novo Brčko
  • Održavanje zelenih površina (okošavanje cvjećnjaka, košenje, orezivanje zelene ograde)

OSTALE AKTIVNOSTI

  • O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili putem besplatne info linije 0800 505 07.
Nazad na listu