Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak 04.06.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– TS 10/0,4 kV Brod 4, zastoj od 09-11 h

– TS 10/0,4 kV Brod 5, zastoj od  11-13 h

– Otklanjanje kvarova (ispad dalekovoda) – Brdo Šterac, Bukvik, Lukavac, manji dio  Vitanovićia, Šatorovići, Krnjića brdo, Repino brdo, Štrepci, Gornji i Donji Zovik, Bunarić i Peškiri.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA.

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskih i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
 • Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka, Grčica, Gornji Rahić, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Mujkići – Gluhakovac – Brod donja strana, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza
 • Orezivanje krošnji stabala: Novo Brčko
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Mašinsko košenje travnjaka: gradski park, centar, Bulevar mira, park kod Bijele džamije, Trg pravde, park kod Arhiva
 • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

 • O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili putem besplatne info linije 0800 505 07.
Nazad na listu