Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 8.5.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Brod dio, Lipovac, Ulović, Vitanovići i Bukovac, zastoj u terminu od 09:00 – 11:00 h;
 • Brka, Donja Brka, Brdo Šterac, Lukavac, Bukvik veći dio i Vitanovići dio (Industrijska zona Jug), zastoj u terminu od 11:00 – 13:00 h;
 • Brod dio, Brka dio i Malezijski put dio, zastoj u vremenu od 13:00 – 15:00 h;
 • Karavlaška Maoča dio, zastoj u terminu od 09:00 – 11:00 h;
 • Huseina Šalapića, mogući zastoj u trajanju od 4 h u toku dana; 

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U lokalnim vodovodnim sistemima  očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu