Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 31.10.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

 • Grčica dio, Dizdaruša dio i Klanac dio (Stevana Mokranjca dio, Sime Matavulja dio, Dositeja Obradovića, Janka Veselinovića, Josipa Bosnara dio, Borislava Stankovića, Fra Šimuna Filipovića dio,Sulje Kahrimana dio, Tuzlanska, Muse Ćazima Ćatića dio i Stevana Hristića dio ), zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h.
 • EŠ naselje dio i Kolobara dio (Paje Jovanovića dio, Marina Držića dio, Dr. Safeta Muratovića dio, Bosanskih kraljeva dio, Musala, Ficibajer, Ajanovića dio i Reisa Džemaludina Čauševića), zastoj u vremenu 11:00 – 13:00 h.
 • Šatorovići, Krnjića Brdo i Repino Brdo zastoj u trajanju od 2 h tokom dana
 • Potočari, Sombići, Donje i Gornje Dubravice, Gornji Brezik dio, Buzekara i Stanovi kratkotrajni prekid tokom dana
 • Grčica manji dio, zastoj u vremenu od 30 minuta tokom dana
 • Donji Zovik manji dio, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Svetozara Ćorovića i Muderisa Ibrahimbegovića izvode se radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži. Mogući su kraći zastoji u isporuci vode.
 • U ul. Milana Konjevića radi se na priključenju novog korisnika na vodovodnu mrežu.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema se očekuje uredno snabdijevanje
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu