Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 28.12.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Gornji Rahić, Ograđenovac, Hukelji, Okrajci, Štrepci, Palanka, Bunarić Peškiri, Bukvik (dio naselja prema Gajevima), Vujičići, Džigure, Ćoseti, Ćande, Gornji i Donji Zovik, Šatorovići, Repino Brdo, Prutače, Maoča, Gornja Maoča i Islamovac kratkotrajni prekid oko 16:00 h
 • Potočari, Čađavac, Sombići, Grnji Brezik dio, Stanovi, Buzekara, Gornje i Donje Dubravice, Pukiš dio, Dizdaruša dio, Grčica dio, Ilićka, Begovača, Goričkići, Boće, Boderište i Vranovača kratkotrajni prekidi oko 09:30 h i oko 16:00 h
 • Dubrave Panjik zastoj u vremenu od 08:00-16:00 h
 • Brezovo Polje dio, Selo Brezovo Polje, Trnjaci i Sandići dio i Gredice Marići, dva kratkotrajna prekida u terminu od 08:00 – 17:00 h;
 • Brezovo Polje, Selo Brezovo Polje, Trnjaci i Sandići, Gredice Marići, Popovo Polje, Ražljevo, Krbeti moguća dva kratkotrajna prekida tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Očekuje se uredno vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“
 • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10)
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Mašinsko čišćenje kolovoza autočistilicom:  07:00 do 15:00 h
 • Zimsko održavanje ulica i puteva
 • Sadnja biljnog materijala

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu