Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 27.11.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • Čađavac, Potočari, Sombići, Gornji Brezik dio, Stanovi, Buzekara, Gornje i Donje Dubravice i Pukiš dio, zastoj u vremenu od 09:30 – 14:30 h
  • Gornji Rahić manji dio, Čande, Ćoseti, Džigure i Vujičići, moguć kratkotrajni prekid tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • U ul. Ilićka IX i Nikole Tesle radi se sanacija curenja na vodovodnoj mreži. Moguć je prekid u isporuci vode u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
  • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • U lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu