Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 18.01.2021. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

  • Cerik manji dio, mogući zastoj u trajanju do pola sata u toku dana;
  • Ciglana, zastoj u trajanju od sat vremena u toku dana;
  • Gluhakovac dio, Grbavica dio i Plazulje dio, mogući kraći zastoj u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Korisnici gradskog vodovoda u ulici Dr Sakiba Edhemovića, kao i Dom zdravlja, mikrobiologija i pulmologija, Treća OŠ i TC Merkator, su bez vode zbog curenja ispred Doma zdravlja (raskrsnica ulica Edhemovića i Čauševića); ekipe rade na otklanjanju kvara; u ovoj ulici građanima će biti dostupna cisterna sa vodom do otklanjanja kvara;
  • Očekuje se uredno vodosnabdijevanja ostalih dijelova gradskog i lokalnih vodovodnih sistema pod upravom JP „Komunalno Brčko“
  • Rezultati analiza vode odgovaraju Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
  • Zimsko održavanje ulica i puteva u skladu sa planom i prioritetima

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

  • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu