Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 15.06.2020. godine

Servisne Informacije

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

– Zaima Mušanovića dio, Ćamila Sijarića dio i Džemala Bijedića, zastoj u vremenu od 09:00 – 11:00 h;

– Zaima Mušanovića dio, Bareš dio, Rogozan dio i Franca Mažuranića, zastoj u vremenu od 11:00 – 13:00 h;

– Tina Ujevića, Edhema Mulabdića dio, Prof. Murata efendije Sinanagića dio, Omerovića dio, Hasana Kikića i Fra Šimuna Filipovića dio, zastoj od 10:30 – 10:45 h;

– Milana Rakića dio i Krešimira Ćosića dio, zastoj u vremenu od 2 h tokom dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

  • Gradski i lokalni vodovodi kojima upravlja JKP trebalo bi da budu uredno snabdjeveni vodom
  • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
  • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

  • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
  • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
  • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
  • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
  • Mašinsko košenje travnjaka: gradski park, dio ulice Uzunovića, Bijeljinska cesta
  • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba i kontaktiranjem besplatne info linije 0800 505 07.

Nazad na listu