Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 13.5.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Krepšić, Marković Polje, Drenava, Vučilovac, Laništa, Plazulje dio i Gorice, zastoj u vremenu od 09:00 – 10:30 h
 • Park, Prahulja, Novo Brčko dio, Klanac, Rijeke dio, Ivici, Suljagića Sokak, Brod dio, Broduša, Grbavica dio, Poljoprivrednik, Grčica dio, 4. Juli, Lazarići, Dizdaruša dio, Begovača dio, Ulice, Donji Rahić, Gornji i Donji Vukšić, Gluhakovac dio, Pljoštare i Plazulje dio, dva kratkotrajna zastoja (prvi u 10:30 h a drugi po završetku radova oko 12:00 h)
 • Seonjaci, Panjik, Poljaci, Jagodnjak, Donja i Gornja Skakava, Marićani, Odboj, Gajevi, Bosutka, Dubrave, Bubanj, Bukvik dio, Prijedor, Stjepkovica, Podarevac, Rašljani, Bijela, pijaca Arizona i Cerik, zastoj u vremenu od 12:00 – 13:30 h
 • Centar, Bulevar dio, Novo Brčko dio, Burića Brdo, Kolobara, Mujkići, Meraje, Ivici dio, Grbavica dio, Gluhakovac dio, Plazulje dio i Ciglana, dva kratkotrajna zastoja (prvi u 13:30 h a drugi po završetku radova oko 15:00 h)
 • Gorice manji dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana
 • Islamovac dio, zastoj u trajanju od 1 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno snabdijevanje.
 • Radovi na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži izvode se u G. Rahiću. Moguć je prekid u isporuci vode u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • U drugim lokalnim vodovodnim sistemima očekuje se uredno snabdijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu