Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 11.9.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • U vremenu od 09:15-09:30 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Petra Kočića, Prote Mateja Nenadovića, Josipa Bosnara, Nikole Tesle dio, Braće Ćuskića dio, Josipa Kozarca dio i  Duška Radovića dio.
 • U vremenu od 09:30-09:45 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Fra Šimuna Filipovića dio, Fra Serafina Zečevića, Jusufa Čampare, Marka Marulića, Hercegovačka, Rine Čulića, Braće Kobić, Milana Rakića, Krešimira Ćosića, Biskupa Josipa Štadlera, Miroslava Krleže, Vase Pelagića, Esada Pitića, Njegoševa, Braće Ribnikara, Mujage Mula Mehmedovića, Branka Radičevića, Branka Ćopića, Tursića Braće i Ćuskića.
 • U vremenu od 10:00-10:15 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Sulje Kahrimana, Mushina Rizvića, Marije Jurić Zagorke, Elvije Čelebije, Stevana Sremca, Stevana Rističa, Tuzlanska, Joakima Vujića, Fra Šimuna Filipovića, Muse Ćazima Ćatića, Stevana Hristića, Ivana Meštrovića, Kulina Bana, Kožara dio, Sarajevska, Bašeskija, Muderisa Ibrahimbegovića, Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Bakije Selimovića i Provomajska.
 • U vremenu od 10:30-11:00 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Bijeljinska dio, Željeznička, Matije Gupca, Jusufa Čampare dio, Krešimira Ćosića dio, Tursića, Skendera Kulenovića, Studentska, Braće Kobića dio, 8.mart, Biskupa Josipa Štadlera dio, Tina Ujevića, Edhema Mulabdića, Prof. Murata efendije Sinanagića, Omerovića, Hasana Kikića, Fra Šimuna Filipovića dio, Đermanovića, Burića, Prnjavor, Mehmedalije Maka Dizdara i Augusta Šenoe.
 • TS 10/0,4 kV Gornji Rahić 3 (jedan NN izlaz) – zastoj pola sata u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Maoča (jedan NN izlaz) – zastoj 2 h u toku dana
 • TS 10/0,4 kV Lipovac 1 (jedan NN izlaz) – zastoj 3 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Sanacije curenja vode na vodovodnoj mreži u ulicama Gradaščevića i Najfe Šehić. Moguć je prekid vodosnabdijevanja u dijelu naselja gdje se izvode radovi.
 • U gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje, a u lokalnim vodovodnim sistemima mogući su poremećaji u vidu pada pritiska i povremenih prekida u isporuci  vode prema krajnjim potrošačima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu