Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 10.06.2024. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

 1. Planirani radovi
 • Seonjaci, Panjik, Poljaci, Jagodnjak, Donja i Gornja Skakava, Marićani, Odboj, Gajevi, Bosutka, Bubanj, Bukvik dio, Prijedor, Stjepkovica, Podarevac, Rašljani, Bijela, Dubrave, Cerik i pijaca Arizona, zastoj u vremenu od 08:00 – 16:00 h
 1. Neplanirani radovi
 • Gornji Rahić manji dio, moguć zastoj u trajanju od 3-4 h tijekom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Za danas su planirani sanacioni radovi na vodovodnoj mreži u ulicama: Petra Kočića i Pere Zrelca, mogući su kraći zastoji u vodosnadbijevanju.
 • Potrošači koji se napaju sa Izvorišta , radi remonta trafo stanice neće imati vodosnadbijevanje u period od 09:00 do 15:00 h.
 • Na gradskom i svim lokalnim vodovodnim sistemima je uredno vodosnadbijevanje.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi 40/10,43/10 I 30/12)

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu