Obavještenja za kupce

OMOGUĆENO PRIMANJE RAČUNA ELEKTRONSKOM POŠTOM

JP „Komunalno Brčko“ obavještava sve korisnike usluga da je od sada moguće primati račune za izvršene usluge snabdijevanja električnom energijom i vodom, kao i za odvoz smeća, putem elektronske pošte.

Zahtjev za prijem računa elektronskom poštom se može preuzeti na Info pultu u poslovnoj zgradi preduzeća ili na zvaničnoj web stranici www.komunalno.ba, putem slijedećeg linka.

Pravna lica, koji su korisnici naših usluga ovo pravo mogu ostvariti odmah a domaćinstvima će zahtjev za primanje računa putem elektronske pošte biti dostavljen prilikom podjele računa slijedećeg mjeseca.

Ovo je još jedan dokaz da menadžment preduzeća vodi računa o ekonomičnosti, te da  činimo stalne napore u podizanju kvaliteta poslovanja na zadovoljstvo korisnika naših usluga.

 

Nazad na listu