Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 07.09.2020. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • u vremenu od 09:00-09:30 h doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja:                 Jovana Sterije Popovića, Isaka Samokovlije, Magazinovića, Pere Zrelca, Petra Kočića, Isaka Samokovlije, Sulejmana Hadžialijagića, Augusta Augustinovića, Duška Radovića, Gustava Krkleca, 4. Juli, Zaima Mušanovića, Josipa Bosnara, Sime Matavulja, Jakova Gotovca, Đure Jakšića, Stevana Mokranjca, Radoja Domanovića, Milovana Glišića, Filipa Višnjića, Ćirila Metodija, Hilandarska dio, Krfska dio, Nikole Tesle dio, Milana hadži Ristića, Braće Ćuskića dio, Braće Kaurinovića, Braće Felner, Pavla Savića dio, Mihajla Petrovića, Mike Alasa, Prote Mateja Nenadovića, Poljoprivrednik i  Josipa Kozarca dio.
 • u vremenu od 09:30-10:00 h doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Sulje Kahrimana, Tuzlanska, Muse Ćazima Ćatića, Marije Jurić Zagorke, Elvije Čelebije, Stevana Sremca, Joakima Vujića, Stevana Hristića, Ivana Meštrovića, Kulina Bana, Kožara, Bašeskija dio, Sarajevska dio, Suljagića Sokak dio, Muderisa Ibrahimbegovića, Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Bakije Selimovića i Prvomajska
 • u vremenu od 10:00-10:30 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Zaima Mušanovića, Bareš, Rogozan, Franca Mažuranića, Augusta Augustinovića i naselje Lazarići
 • u vremenu od 10:30-11:00 h doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Bijeljinska dio, Željeznička, Matije Gupca, Jusufa Čampare dio, Krešimira Ćosića dio, Tursića, Skendera Kulenovića, Studentska, Braće Kobića dio, 8.mart, Biskupa Josipa Štadlera dio, Tina Ujevića, Edhema Mulabdića, Prof. Murata efendije Sinanagića, Omerovića, Hasana Kikića, Fra Šimuna Filipovića dio, Đermanovića, Burića, Prnjavor, Mehmedalije Maka Dizdara, Augusta Šenoe dio
 • Napomena: Planirani zastoj u vremenu od 09:30-10:00 h u ulicama Fra Šimuna Filipovića dio, Fra Serafina Zečevića, Jusufa Čampare, Marka Marulića, Hercegovačka, Rine Čulića, Braće Kobić, Milana Rakića, Krešimira Ćosića, Biskupa Josipa Štadlera, Miroslava Krleže, Vase Pelagića, Esada Pitića je odgođen.

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Gradski i lokalni vodovodi kojima upravlja JKP trebalo bi da budu uredno snabdjeveni vodom
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).
 • Vanredne aktivnosti po nalogu Vlade Brčko distrikta BiH: pranje i dezinfekcija javnih i saobraćajnih površina i pijaca

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina.

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene
 • Mašinsko čišćenje kolovoza specijalnim vozilom
 • Okopavanje parcela sa zasađenim biljnim materijalom: grad
 • Mašinsko košenje travnjaka: zelene površine kod CMZ/Gimnazija, Š naselje, oko Islahijeta i spomenika Taču, Kolobara do Izbora
 • Orezivanje zelene ograde: grad

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba i kontaktiranjem besplatne info linije 0800 505 07.

Nazad na listu