Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 03.10.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • MZ Šatorovići zastoj 1 h u toku dana
 • TS 10/0,4kV Meraje 1 (jedan NN izlaz), zastoj u trajanju od 9:00-13:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Nikole Tesle, Sinanagića i Ćumurovića radi se na sanaciji cuenja na vodovodnoj mreži te su mogući kraći zastoji u isporuci vode
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema se očekuje uredno snabdijevanje
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Besplatna akcija prikupljanja krupnog otpada – lokacije odlaganja za ponedjeljak

 • Centar – (Ulica Mehmedagića – parking kod kontejnera, Ulica Branislava Nušića-kod kontejnera)
 • Srpska Varoš – (parking kod pravoslavnog groblja)
 • Vitanovići – (parking kod zgrade MZ)
 • Bukovac – (Bajići-raskrsnica Meraje, raskrsnica Radići, raskrsnica Purići)
 • Bukvik – (parking kod zgrade MZ)
 • Palanka – (parking kod zgrade MZ, raskrsnica ispred trgovine Meli
 • Lipovac – (parking kod zgrade MZ)
 • Stanovi (kod škole)
 • Gornji Brezik – (kod zgrade MZ)
 • Donje Dubravice – (kod zgrade MZ)
 • Potočari – (kod zgrade MZ)

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu