Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za ponedjeljak 01.08.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • MZ Grbavica dio, MZ Donji Rahić dio, Suljagića sokak dio, MZ Brod dio, MZ Popovo Polje, mogući zastoj u trajanju do 1 h toku dana;
 • MZ Čande dio, mogući kraći zastoj u toku dana;
 • MZ Rašljani dio, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Sabita Alaudina Užičanina se radi na sanaciji curenja, te su mogući zastoji u isporuci vode
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • U MZ Šatorovići se radi na priključenju novog korisnika, te su mogući kraći zastoji u isporuci vode u dijelu naselja gdje se izvode radovi
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usled nedovoljne količine vode na izvorištima
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Centar – Srpska Varoš – Ilićka – Potočari, Grčica, Dizdaruša – Poljoprivrednik, Broduša – Stari Rasadnik – Brod lijeva strana, Plazulje – Grbavica – Donji Rahić – Ulice – Gorice, Mujkići – Gluhakovac – Brod desna strana, Vučilovac – Drenava.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu