Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za utorak 02.08.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Bijeljinska dio i Safeta Pašalića dio, zastoj u vremenu od 09:00 – 12:00 h
 • Safeta Pašalića dio, Bosanskih Kraljeva dio, Njegoševa dio, Skendera Kulenovića dio, Braće Ribnikara dio, Mujage Mula Mehmedovića, Miroslava Krleže dio, Branka Radičevića dio i Branka Ćopića dio, zastoj u vremenu 09:00 – 09:15 h i od 11:30-11:45 h
 • MZ Boće, MZ Boderište i Vranovača, zastoj u vremenu od 08:30 – 12:30 h
 • MZ Dizdaruša dio, MZ Omerbegovača i Goričkići, dva kratkotrajna prekida, prvi u 08:30 h a drugi po završetku radova planirano oko 12:
 • MZ Dubrave dio, zastoj u trajanju od 2 h tokom dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Sabita Alaudina Užičanina izvode se radovi na sdanaciji curenja na vodovodnoj mreži, te su mogući kraći zastoji u isporuci vode.
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanja.
 • Na svim lokalnim vodovodnim sistemima su mogući poremećaji u vodosnadbijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnadbijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

 • Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Donji Brezik – Prvi Maj, Klanac – Rijeke – Brčko Novo, Omerbegovača – Boće – Boderište – Gornji Zovik – Donji Zovik – Štrepci, Seonjaci – Dubrave – Prijedor – Stjepkovica – Gredice 1, Eš naselje – Bijeljinska cesta – Brezovo Polje (Čaršija, Selo, Novo naselje).

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANjE JAVNIH, ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu