Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 8.9.2023. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • Petra Kočića, Prote Mateja Nenadovića, Josipa Bosnara, Nikole Tesle dio, Braće Ćuskića dio, Josipa Kozarca dio i  Duška Radovića dio, kratkotrajni zastoj u vremenu od 09:15 – 09:30 h
 • Fra Šimuna Filipovića dio, Fra Serafina Zečevića, Jusufa Čampare, Marka Marulića, Hercegovačka, Rine Čulića, Braće Kobić, Milana Rakića, Krešimira Ćosića, Biskupa Josipa Štadlera, Miroslava Krleže, Vase Pelagića, Esada Pitića, Njegoševa, Braće Ribnikara, Mujage Mula Mehmedovića, Branka Radičevića, Branka Ćopića, Tursića i Braće Ćuskića, kratkotrajni zastoj u vremenu od 09:30 – 09:45 h
 • Sulje Kahrimana, Mushina Rizvića, Marije Jurić Zagorke, Elvije Čelebije, Stevana Sremca, Stevana Ristića, Tuzlanska, Joakima Vujića, Fra Šimuna Filipovića, Muse Ćazima Ćatića, Stevana Hristića, Ivana Meštrovića, Kulina Bana, Kožara dio, Sarajevska, Bašeskija, Muderisa Ibrahimbegovića, Jakova Ignjatovića, Osmana Derviševića, Bakije Selimovića i Provomajska, kratkotrajni zastoj u vremenu od 10:00 – 10:15 h
 • Bijeljinska dio, Željeznička, Matije Gupca, Jusufa Čampare dio, Krešimira Ćosića dio, Tursića, Skendera Kulenovića, Studentska, Braće Kobića dio, 8.mart, Biskupa Josipa Štadlera dio, Tina Ujevića, Edhema Mulabdića, Prof. Murata efendije Sinanagića, Omerovića, Hasana Kikića, Fra Šimuna Filipovića dio, Đermanovića, Burića, Prnjavor, Mehmedalije Maka Dizdara i Augusta Šenoe, kratkotrajni zastoj u vremenu od 10:30 – 11:00  h
 • Ćoseti manji dio, zastoj u trajanju do 3 h u toku dana

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Mostarska i MZ Šatorovići, zaseok Koreja, radi se na priključenju novih korisnika na vodovodnu mrežu.
 • U  gradskom vodovodnom sistemu očekuje se uredno vodosnabdijevanje.
 • Zbog nedostatka vode na izvorištima na lokalnim vodovodnim sistemima mogući su poremećaji u vidu pada pritiska i povremenih prekida u isporuci  vode prema krajnjim potrošačima.
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu