Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 30.08.2019. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

Radi pripreme za remont ČTS Brčko 2 danas će, zbog rekonfiguracije mreže, doći do zastoja:

– u vremenu od 09:00-09:15 h doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Jovana Sterije Popovića, Isaka Samokovlije, Magazinovića, Pere Zrelca, Petra Kočića, Isaka Samokovlije, Sulejmana Hadžialijagića, Augusta Augustinovića, Duška Radovića, Gustava Krkleca, 4. Juli, Zaima Mušanovića, Josipa Bosnara, Sime Matavulja, Jakova Gotovca, Đure Jakšića, Stevana Mokranjca, Radoja Domanovića, Milovana Glišića, Filipa Višnjića, Ćirila Metodija, Hilandarska dio, Krfska dio, Nikole Tesle dio, Milana hadži Ristića, Braće Ćuskića dio, Braće Kaurinovića, Braće Felner, Pavla Savića dio, Mihajla Petrovića, Mike Alasa i Prote Mateja Nenadovića.

– u vremenu od 09:30-10:15 h doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Fra Šimuna Filipovića dio, Fra Serafina Zečevića, Jusufa Čampare, Marka Marulića, Hercegovačka, Rine Čulića, Braće Kobić, Milana Rakića, Krešimira Ćosića, Biskupa Josipa Štadlera, Miroslava Krleže, Vase Pelagića, Esada Pitića, Njegoševa, Mujage M. Mehmedovića, Branka Radičevića, Tursića, Braće Ćuskića dio, Sulje Kahrimana, Tuzlanska, Muse Ćazima Ćatića, Marije Jurić Zagorke, Elvije Čelebije,

Stevana Sremca, Joakima Vujića, Stevana Hristića, Ivana Meštrovića, Kulina Bana, Kožara, Bašeskija dio, Sarajevska dio, Suljagića Sokak dio, Muderisa Ibrahimbegovića, Jakova Ignjatovića i Osmana Derviševića.

 • u vremenu od 10:30-10:45 h doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Bijeljinska dio, Željeznička, Matije Gupca, Jusufa Čampare dio, Skendera Kulenovića, Studentska, Braće Kobića dio, 8.mart, Biskupa Josipa Štadlera dio, Tina Ujevića, Edhema Mulabdića, Prof. Murata efendije Sinanagića, Omerovića, Hasana Kikića, Đermanovića, Burića, Prnjavor, Mehmedalije Maka Dizdara, Augusta Šenoe dio, Branka Radičevića, Braće Ćuskića dio, Tursića dio, Miroslava Krleže dio, Njegoševa dio i Branka Radičevića dio.
 • u vremenu od 11:00-11:15 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja: Ivici dio, Suljagića Sokak dio, Brod dio, Rijeke dio, Gorice, Plazulje, Grbavica dio, Dejtonska dio.
 • u vremenu od 11:45-12:00 h doći će do kratkotrajnog prekida u snabdijevanju električnom energijom (maksimalno 5 minuta) kod svih kupaca iz ulica/naselja:Zaima Mušanovića, Bareš, Rogozan, Franca Mažuranića, Augusta Augustinovića i naselej Lazarići.
 • Rijeke dio, Brod dio, Suljagića sokak dio i Ivici dio zastoj u vremenu od 11:00-12:00 h

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • Stanje vodosnabdijevanja gradskog i lokalnih vodovodnih sistema kojima upravlja JP “Komunalno Brčko” biće uredno i nema planiranih isključenja potrošača radi izvođenja radova na mreži.
 • Kvalitet vode u gradskom i ostalim lokalnim sistemima je zadovoljavajući  i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. list BiH 40/10).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima: Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica provodi  se u dvije smjene, permanentno u periodu od 05:00 do 22:00 h
 • Mašinsko košenje travnjaka prvog prioriteta
 • Okopavanje biljnog materijala gradsko područje

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

Usluge održavanja – Uslužno košenje, održavanje i uređenje zelenih površina i cvjetnjaka za pravna i fizička lica u skladu sa cjenovnikom preduzeća.

Usluga dostave vode u cisterni :

Obavještavamo građane da vršimo isporuku vode u cisterni. Ova usluga pogodna je za punjenje dvorišnih bazena, prilikom organizacije raznih skupova i sl. Usluga je dostupna radnim danima, a prije isporuke potrebno je izvršiti uplatu na šalterima Blagajne. Jedna isporuka cisterne kapaciteta 10 metara kubnih u krugu do 20 km košta 100 KM. Za dodatne informacije pozvati 0800 505 07.

ostalim i dodatnim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.

Nazad na listu