Servisne informacije

SERVISNE INFORMACIJE za petak 22.07.2022. godine

RJ ELEKTRODISTRIBUCIJA

Zastoji u isporuci električne energije:

 • MZ Mujkići dio, MZ Ivici dio i MZ Gluhakovac dio, zastoj u trajanju do 5 min. u terminu od 09:00 – 09:30 h;
 • MZ Kolobara dio, Centar dio i Kozaračka dio, zastoj u trajanju do 5 min. u terminu od 09:30 – 10:00 h;
 • Ciglana, MZ Gluhakovac dio, MZ Grbavica dio i MZ Plazulje dio, zastoj u vremenu od 11:00 – 11:30 h;
 • MZ Kolobara dio, MZ Meraje dio i MZ Mujkići dio, zastoj u trajanju do 5 min. u terminu od 11:30 – 12:00 h
 • Panjik dio, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;
 • MZ Gornji Rahić dio, zastoj u trajanju od 2 – 3 h u toku dana;
 • MZ Ograđenovac dio, zastoj u trajanju do 1 h u toku dana;

RJ VODOVOD I KANALIZACIJA

 • U ul. Filipa Višnjića i Safeta Pašalića radi se na sanaciji curenja na vodovodnoj mreži
 • U drugim dijelovima gradskog vodovodnog sistema očekuje se uredno vodosnabdijevanje
 • U MZ Bukvik nastavljaju se radovi na poboljšanju snabdijevanja vodom
 • Na svim lokalnim vodovodima mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju u vidu pada pritiska i prekida vodosnabdijevanja, usljed nedovoljne količine vode na izvorištima.
 • Zbog izvođenja radova na priključenju novog cjevovoda, u MZ Donji Vukšić i MZ Laništa doći će do prekida u vodosnabdijevanju u vremenu od 09:00 – 12:00 h
 • Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH, brojevi: 40/10, 43/10 i 30/12).

RJ ČISTOĆA

Služba za upravljanje otpadom

Prema planu, danas će prikupljanje i odvoz smeća od pravnih i fizičkih lica biti organizovano u naseljima:

Kolobara – Burića Brdo – Meraje – Ivici – Rosulje, Prutače – Ograđenovac – Čande – Ćoseti – Hukelji – Rašljani, Cerik –Bijela – Gornja Skakava – Gredice 1 – Donji Brezik – 1.Maj, Novo Brčko – EŠ Naselje – Bijeljinska cesta, Klanac – Rijeke.

Služba za javnu higijenu

Održavanje javnih, zelenih i saobraćajnih površina će se odvijati u skladu sa Planom i programom nadležnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH za održavanje javnih površina:

 • Sakupljanje i uklanjanje otpadaka sa javnih površina, ručno čišćenje javnih površina, pražnjenje posuda za otpatke.
 • Održavanje pješačke  zone i Bulevara Mira: čišćenje, sakupljanje otpadaka i pražnjenje korpica
 • Održavanje javnih i zelenih površina u skladu sa godišnjim planom

Sektor za zbrinjavanje napuštenih životinja

 • Udomljavanje pasa iz azila svakog utorka i petka od 10:00 – 11:00 h

OSTALE AKTIVNOSTI

O ostalim uslugama koje pruža JP „Komunalno Brčko“ možete saznati više u korisničkom servisu na www.komunalno.ba ili kontaktiranjem Pozivnog centra 0800 505 07.  

Nazad na listu